NOWOŚCI Z RYNKU DOTACJI

BIULETYN FUNDUSZY CEBRIO NR 02/2022


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, Infrastruktura i Środowisko

Termin: → 30.04.2022

Dla: jednostek samorządu terytorialnego

——————————————————————————————

RPO Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

Termin: → II kwartał 2022

Dla: MŚP

——————————————————————————————

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nowe technologie w zakresie energii (II konkurs). Obszary tematyczne:

  • T1 – Energetyka solarna
  • T2 – Energetyczne wykorzystanie odpadów i ciepła z gazów poprocesowych
  • T6 – Energetyczne wykorzystanie ciepła geotermalnego (geotermia)

Termin: → 30.06.2022

Dla: Konsorcja naukowo-przemysłowe

——————————————————————————————

RPO Województwa Lubelskiego

REACT: 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

  • „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW” do dnia 21.03.2022
  • „Głęboka termomodernizacja” do dnia 20.04.2022
  • „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” do dnia 06.05.2022

INTERREG

Program Interreg Europa 2021-2027

Pierwszy nabór: 31.05.2022

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Pierwsze nabory: Core: → 26.04.2022, Small: → 30.03.2022

FINANSOWANIE BADAŃ

Hydrostrateg „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”

Termin: → II kwartał 2022

Dla: Konsorcja przemysłowe

——————————————————————————————

NEON „Partnerstwo na rzecz badań i rozwoju w branży paliwowo-energetycznej”

Termin: → marzec 2022

Dla: Konsorcja przemysłowe

——————————————————————————————

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 2.3.6 Granty na Eurogranty

Terminy: →  31.03.2022; →  31.05.2022; →  11.08.2022

Dla: MŚP

——————————————————————————————

Nabory organizowane przez Europejska Rada ds. Innowacji – EIC

Pathfinder – dla wczesnych etapów B+R

Termin: → ~II kwartał 2022

Dla: Konsorcja przemysłowe & MŚP

Accelerator – dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek

Termin: → nabór ciągły

Dla: MŚP

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Infrastruktura ładowania – Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru. Obejmuje budowę:

  • stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innej niż ogólnodostępna stacja ładowania
  • bądź przebudowę ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW i mniejszej niż 150 kW
  • lub przebudowę ogólnodostępnych stacji wodoru

Termin: → 31.03.2022

Dla: MŚP

INTERNACJONALIZACJA

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.2. Internacjonalizacja MŚP

Termin: → II/III kwartał 2022

Dla: MŚP (wyłącznie Polska Wschodnia

TERMINARZ 03.2022 – 04.2022

Marzec 2022 Kwiecień 2022
PN WT ŚR CZ PI SO NI PN WT ŚR CZ PI SO NI
1 2 3 4 5 6 1 2 3
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Zainteresowanych szczegółowymi informacjami przedstawionymi zapraszamy pod nr 732 554 780.

Pełny katalog naszych usług projektowych.

Biuletyn Funduszy CEBRIO © by CEBRIO