Czy polscy przedsiębiorcy są zainteresowani i gotowi na przemysł 4.0?

AutorDominik Bugajski, Koordynator ds. wdrożeń Przemysłu 4.0, Konsultant ADMA

Odpowiedzi na powyższe pytanie zdają się być już wypracowane, stąd czy zasadne jest aby zadawać je po raz kolejny teraz, na początku 2022 roku? Otóż tak, ponieważ ostatnie dwa lata to okres bardzo zmiennego i nieprzewidywalnego okresu w gospodarce. W świetle tej wiedzy, warto zająć się nie tylko analizą odpowiedzi, ale i próbą wskazania dalszych kroków w działaniach prorozwojowych przemysłu 4.0 (dalej: P.4.0.) w Polsce.

Dogłębna analiza wyników badań przeprowadzonych na zlecenie Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki Województwa Małopolskiego opublikowanego w opracowaniu pt. ,,Badanie potrzeb i gotowości małopolskich MMŚP do adaptacji rozwiązań właściwych modelowi tzw. Przemysłu 4.0” nasuwa kilka podstawowych wniosków. W opracowaniu tym podjęto próbę obiektywnej oceny najważniejszych aspektów, które są kluczowe dla przedsiębiorców zainteresowanych implementacją rozwiązań P.4.0.  w swoich firmach. Schemat, jaki przyjęto przy omówieniu wspomnianego raportu jest analogiczny do kolejności zagadnień w nim analizowanych.  Badania przeprowadzone były na terenie Małopolski na próbie 1016 mikro, małych i średnich przedsiębiorstw pod kątem wiedzy, poziomu zainteresowania oraz implementacji rozwiązań z zakresu P.4.0.

Z czym kojarzony jest P.4.0.?

Pierwszymi zagadnieniami badania była analiza rozumienia idei P.4.0. oraz wiedzy na jej temat. Pojawia się od razu kłopot z postrzeganiem terminologii związanej z przemysłem 4.0. Należy mieć świadomość, że czwarta rewolucja przemysłowa to rewolucja cyfrowa. Oczywiście nie można tego osiągnąć bez przejścia przez wcześniejsze poziomy 2.0 i 3.0, ale w P4.0 celem jest integracja cyfrowa wszystkich dotychczasowych procesów i włączenie do nich analizy cyklu życia produktu oraz tworzenie nowych modeli biznesowych. Nie należy wykazywać w komponentach P.4.0 celów takich jak automatyzacja (przemysł 3.0) oraz mechanizacja (przemysł 2.0). W kontekście drogi do P.4.0., nasze przedsiębiorstwa muszą najpierw przejść przez kolejne etapy rewolucji przemysłowej.. Zrozumienie samej idei wdrażania rozwiązań P.4.0, oceny poziomu dojrzałości i procesu implementacji wybranych rozwiązań, są kluczową wiedzą, determinującą dalsze decyzje przedsiębiorców. Brak możliwości szybkiego jej pozyskania lub korzystanie ze źródeł, które same nie dają pełnego obrazu czym P.4.0 jest, niejednokrotnie zniechęca władze firm do podejmowania działań w tym kierunku.

(…)

***

Cały artykuł naszego konsultanta Przemysłu 4.0 znajduje się w najnowszych numerze Czasopisma Lightweight.

Kontakt dla przedsiębiorców poszukujących aktywnego wsparcia z dziedziny Przemysłu 4.0:

tel. +48 732 555 837

e-mail: dominik.bugajski@cebrio.pl

CEBRIO świadczy usługi z zakresu Przemysłu 4.0.