Dotacja na kapitał obrotowy dla średnich firm

Do 31 lipca br. istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji na kapitał obrotowy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Instytucja prowadząca nabór – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – wspomaga w ten sposób płynność finansową przedsiębiorstw dotkniętych negatywnymi skutkami wystąpienia pandemii COVID-19. Środki z dotacji można przeznaczyć na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa w maksymalnie 3-miesięcznym okresie jego funkcjonowania.

Kluczowe elementy ubiegania się o wsparcie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przygotowała możliwość uzyskania dotacji dla średnich przedsiębiorców, którzy w związku z COVID-19 narażeni zostali na niższe przychody, co w efekcie przyczyniło się do zmniejszenia płynności finansowej:

  • Przedsiębiorca prowadził na dzień 31 grudnia 2019 r. działalność gospodarczą i nie znajdował się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
  • Przedsiębiorca odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
  • Dofinansowanie ustalane jest, jako iloczyn stawki jednostkowej wyliczonej na podstawie wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie (max 250 pracowników) i liczby miesięcy, w których potrzebujesz finansowania kapitału obrotowego (max 3 miesiące).

Terminy oraz środki przeznaczone w ramach dotacji

W ramach Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 przeznaczono 500 mln zł, dla województwa lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 przewiduje 2 MLD zł dla województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, pomorskiego, śląskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Składanie wniosków rozpoczyna się od 15 czerwca 2020 r. od godz. 8.30 i trwa do wyczerpania alokacji, albo do 31 lipca 2020r. do godziny 16.00.

CEBRIO wspiera średnie przedsiębiorstwa w ramach oferty projekty.