Green Offshore Tech

Green Offshore Tech to instrument wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, który ma wspomagać w opracowywaniu zrównoważonych produktów, procesów lub usług dla czterech sektorów offshore:

  • Zaawansowane materiały;
  • Zaawansowana produkcja;
  • Przemysł 4.0;
  • Technologie środowiskowe.

Planowane projekty powinny być ulokowane na jednym z 4 rynków: morski wiatr, akwakultura na morzu, ropa naftowa i gaz ziemny lub transport wodny.

W pierwszym naborze przewidziano bezpośrednie wsparcie finansowe 50 innowacyjnych projektów przedsiębiorców MŚP.

Projekt można złożyć po linkiem Programu Green Offshore Tech.

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków od 06.04.2022 do 06.07.2022
Budżet naboru Alokacja: 1 500 000,00 EUR
Dofinansowanie Maksymalna wartość dofinansowania projektu w konkursie: 60 000,00 EUR
Poziom wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu: do 100% wydatków kwalifikowanych
Sposób rozliczania projektu Ryczałt

CEBRIO świadczy usługi dla gmin w ramach oferty Projekty.