Nowa mapa pomocy regionalnej

1 stycznia 2022 zaczęła obowiązywać Mapa Pomocy Regionalnej na lata 2022 – 2027. Określa ona maksymalne poziomy pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w poszczególnych regionach Polski.

Rozporządzenie z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022 – 2027 określa zasady udzielania pomocy regionalnej w Polsce przez najbliższe lata Treść rozporządzenia.

Nowe progi pomocy stosuje się do wszystkich umów o dofinansowanie zawartych po 1 stycznia 2022.

Zmiany w Mapie

Jakie zmiany czekają na przedsiębiorstwa w poszczególnych województwach? Całkiem spore. W wielu przypadkach są to zmiany na korzyść przyszłych beneficjentów pomocy publicznej.

Najwyższy poziom dofinansowania – 50% – tak jak w poprzedniej wersji mapy dotyczy inwestycji realizowanych w województwach Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Do dotychczasowych regionów z najwyższym poziomem możliwej pomocy publicznej dołączyło województwo świętokrzyskie oraz podregion siedlecki w województwie mazowieckim.

Pozytywna zmiana czeka również przedsiębiorstwa z województw kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego (podregiony ciechanowski, ostrołęcki, płocki, radomski i żyrardowski). Dla nich poziom wsparcia zwiększył się o 5 punktów procentowych i wynosi teraz 40%. Na wsparcie na poziomie 30% mogą liczyć przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego (spadek o 5 punktów procentowych) oraz śląskiego (wzrost o 5 punktów procentowych).

Województwa dolnośląskie i wielkopolskie podobnie jak w poprzednich latach poziom dofinansowania wynosi 25%. Co jednak ważne zmianie ulegnie intensywność wsparcia na terenie miast Wrocławia i Poznania. Do 31.12.2024 wynosi ona 20%, a w okresie 01.01.2025 – 31.12.2027 już tylko 15%.

Pod względem poziomu możliwej pomocy publicznej, w najgorszej sytuacji znajduje się miasto stołeczne Warszawa oraz powiaty ościenne (grodziski i legionowski). Na tym obszarze regionalna pomoc inwestycyjna nie będzie już udzielana – poziom dofinansowania wynosi 0%.

W CEBRIO śledzimy rozwój sytuacji, przygotowując nową ofertę projektową:  Projekty i finanse.

Preferencje dla małych i średnich przedsiębiorstw

Należy pamiętać, że wskazane powyżej poziomy dofinansowania są poziomami podstawowymi mającymi zastosowanie do dużych przedsiębiorstw. Maksymalna intensywność wsparcia zwiększa się o 10%w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw i o 20% w przypadku inwestycji mikro- i małych przedsiębiorstw.

Oto jak prezentuje się nowa mapa: