Na czym polega i kto powinien zamówić badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

Świadomość odnośnie zanieczyszczenia środowiska oraz konieczności podjęcia ruchów, które ograniczą zaśmiecanie naszej planety, są z pewnością tematami, które przewijają się w ostatnich latach w mediach. Badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi jest jeden z tych, które mają uchronić środowisko.

Zgodnie ze zmianami w polskim prawie, badanie oceny ryzyka gleby zostało ujednolicone przez Ministerstwo Środowiska. Ujednoliceniu podlega przede wszystkim system oceny ryzyka w temacie terenów potencjalnie zagrożonych zanieczyszczeniem.

Kiedy wykonać badanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi?

Co prawda obowiązek takich badań nie istnieje, ale same badania może zlecić każdy. Odpowiedzialność za środowisko leży po stronie osoby, która jest odpowiedzialna za dany teren czy zakład. Samo badanie tyczy się przede wszystkim przedsiębiorców, których profil działalności może negatywnie wpływać na stan środowiska, czyli jest na przykład podatny na skażenia. Jeśli wystąpią jakieś szkody, to pierwszym krokiem jest niezwłoczne doprowadzenie do usunięcia ich skutków. Pamiętajmy, że środowisko bardzo łatwo jest naruszyć, jednak samo przywracanie go do pierwotnego stanu jest procesem skomplikowanym i długotrwałym.

Nawet jeśli zdecydujemy się nabyć teren, który historycznie został skażony, to po stronie nabywcy będzie leżało przywrócenie jego stanu i podjęcie działań naprawczych. Jeśli więc decydujemy się na zakup terenów przemysłowych, warto badanie zanieczyszczenia wykonać przed jego zakupem. Pozwoli to na poznanie oceny stanu i ewentualne planowanie przyszłych działań.

Dbajmy o środowisko

Tereny skażone to przede wszystkim tereny po starych zakładach przemysłowych. Lata temu nie przywiązywano dużej wagi do dbania o tereny wokół i często przymykano oko na to, że ucierpi na tym środowisko naturalne. Sam proces naprawczy jest długotrwały. Naraża na wyginięcie nie tylko wiele gatunków fauny, ale także flory, które są naturalnym systemem dla wielu organizmów.

Warto zaufać specjalistom i to im powierzyć wykonanie tego zadania – tylko wtedy będziemy mieli pewność, że zostało dobrze przeprowadzone.