NEON – nowy konkurs dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego

NEON to konkurs dla przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo-badawczych związanych z branżą rafineryjno-petrochemiczną. Ma charakter wspólnej inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz PKN Orlen. Zakres tematyczny został podzielony na cztery obszary:

  • technologie służące osiągnięciu redukcji emisji CO2 i w konsekwencji neutralności emisyjnej
  • rozwiązania związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem biomasy
  • gospodarka w obiegu zamkniętym
  • technologie oparte na sztucznej inteligencji i w konsekwencji cyfryzacja procesów.

Pierwszy konkurs jest poświęcony zagadnieniom:

  • Systemy produkcji i selekcji biomasy z wykorzystaniem offset CO2
  • Technologie produkcji biokomponentów zaawansowanych z wykorzystaniem surowców wskazanych w Aneksie IXA do dyrektywy RED II i prognozowanych zmian w zapisach dyrektywy RED III
  • Biologiczne i biochemiczne technologie otrzymywania wodoru

Projekt można złożyć po linkiem konkursu.

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków od 18.05.2022 do 04.07.2022
Budżet naboru Alokacja: 35 mln PLN
Dofinansowanie do 100% dla jednostek naukowych  // do 80% dla przedsiębiorstw
Poziom wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu: do 15 mln PLN
Sposób rozliczania projektu Dotacja

CEBRIO świadczy usługi dla gmin w ramach oferty Projekty.