Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy konkurs w ramach działania Działania 3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, dzięki któremu gminy będą mogły sfinansować niektóre elementy infrastruktury drogowej przeznaczonej dla pieszych. Zakres możliwego wsparcia obejmuje:

 1. Wyznaczanie przejść dla pieszych, oznakowanie (bezinwestycyjne).
 2. Wyniesienie przejścia dla pieszych lub/i przejazdu dla rowerzystów – celem poprawy widoczności pieszych lub rowerzystów i wymuszenia zmniejszenia prędkości pojazdów zbliżających się do przejścia lub przejazdu.
 3. Azyl dla pieszych – celem poprawy bezpieczeństwa pieszych poprzez zapewnienie bezpiecznej strefy oczekiwania i skrócenia odcinka przejścia przez jezdnię.
 4. Ogrodzenie/balustrada – jako zabezpieczenie powierzchni przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów.
 5. Próg wyspowy, płytowy, listwowy – ograniczający prędkość pojazdów na drogach.
 6. Wyświetlacz prędkości – w celu uspokojenia ruchu na newralgicznych odcinkach dróg, np. przy przejściach przez miejscowości, przed przejściami dla pieszych, przejazdami dla rowerzystów lub ostrymi zakrętami.
 7. Wyświetlacz czasu (tzw. „sekundnik”) – dla pieszych lub rowerzystów – sygnalizatory akustyczne i wibracyjne na przejściach dla pieszych – zwiększające bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami wzroku lub słuchu.
 8. Miasteczko rowerowe stacjonarne – czyli kompleks obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze.
 9. Miasteczko rowerowe mobilne – j.w w wersji mobilnej.
 10. Miasteczko ruchu drogowego.
 11. Symulator roweru (z wymiennym modułem: UTO, hulajnoga elektryczna) – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach.
 12. Trenażer czasu reakcji – urządzenie przeznaczone do sprawdzania i podnoszenia sprawności w zakresie czasu reakcji na bodźce świetlne i obserwację otoczenia.
 13. Symulator zderzenia (zasady działania pasów 3 punktowych i innych urządzeń zabezpieczających dzieci) – symulator pozoruje uderzenie czołowe pojazdu w stałą, nieruchomą przeszkodę z prędkością 6-10 km/h.
 14. Symulator przejścia dla pieszych – urządzenie przeznaczone do użytkowania w placówkach szkolących dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym w zakresie bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.
 15. Koszty montażu.
 16. Gwarancje dla zakupionego sprzętu (gwarancja powinna obejmować okres trwałości projektu tj. co najmniej 5 lat od chwili zakupu).
 17. Koszty zarządzania projektem – wydatki osobowe do 1% kosztów bezpośrednich (zadań w ramach Projektu).

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków od 31.03.2022 do 30.04.2022
Budżet naboru Alokacja: 100 000 000,00 zł
Dofinansowanie Maksymalna wartość dofinansowania projektu w konkursie: 457 550,00 zł
Poziom wsparcia Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu: 85% wydatków kwalifikowanych
Sposób rozliczania projektu Uproszczone metody rozliczania wydatków, czyli kwoty ryczałtowe i stawka ryczałtowa

CEBRIO świadczy usługi dla gmin w ramach oferty Projekty.