NUTRITECH – nowy konkurs dla branży spożywczej

NUTRITECH to nowy konkurs dla przedsiębiorstw oraz jednostek naukowo-badawczych związanych z branżą żywieniową. Jego celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030. Finansowane będą innowacje zmierzające do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. 

Zakres tematyczny konkursu – 3 obszary wsparcia NUTRITECH

NUTRITECH obejmuje propozycję 3 głównych obszarów tematycznych – T1-T3

 • T1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI)
  • Opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach biomedycznych,
  • Wiarygodne i oparte na faktach naukowych narzędzia pozwalające na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne,
  • Rozwiązania technologiczne wykorzystujące podstawy molekularne chorób dietozależnych i ich wpływ na indywidualne plany żywieniowe, pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych,
  • Produkty wykorzystujące różnice metaboliczne uwarunkowane genetycznie oraz środowiskowo, jako składnik indywidualnych planów żywieniowych wpływających na zmniejszenie częstości chorób cywilizacyjnych.
 • T2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM
  • Nowoczesne rozwiązania żywieniowe np. produkty, technologie, oparte o najnowszą wiedzę naukową, w walce z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi,
  • Innowacyjne dostępne cenowo produkty żywieniowe między innymi dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych,
  • Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastroenterologicznych,
 • T3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA
  • Powrót do natury – opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności
   i ochrony ekosystemów,
  • Opracowanie innowacyjnych produktów i rozwiązań dotyczących prawidłowego żywienia przy użyciu alternatywnych źródeł białka,
  • Opracowanie innowacyjnych technologii do produkcji żywności prozdrowotnej, dostępnej cenowo,
  • Rozwiązania dotyczące gospodarki obiegu zamkniętego w produkcji zdrowej żywności,
  • Rozwiązania umożliwiające weryfikację autentyczności pochodzenia żywności ekologicznej i funkcjonalnej np. unifikacja i dostępność składu, wdrażanie inteligentnych etykiet znakowania żywności, kontrola składu żywności zgodnie z normami UE,
  • Narzędzia pozwalające na kontrolę jakości żywności poprzez analizę mikrobiomu zarówno w produktach, jak i w procesie przetwórstwa oraz zwiększenie wykorzystania drobnoustrojów w produkcji żywności.

Warunki udziału w konkursie

Termin naboru wniosków od 06.07.2022 do 30.09.2022
Budżet naboru Alokacja: 100 mln PLN
Dofinansowanie do 100% dla jednostek naukowych  // do 80% dla przedsiębiorstw
Poziom wsparcia Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych: do 10 mln PLN
Sposób rozliczania projektu Dotacja

CEBRIO świadczy usługi dla gmin w ramach oferty Projekty.