Zakład Ubezpieczeń Społecznych sfinansuje prewencję wypadkową

Od 6 czerwca do 8 lipca 2022 można przedkładać w ZUS wnioski o dofinansowanie wydatków na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (prewencja wypadkowa). Jeśli w Twojej firmie planowane są wydatki w tym zakresie, być może to właśnie Zakład pomoże je sfinansować. Zakres tematyczny obejmuje polepszenie parametrów warunków pracy takich jak: mikroklimat, czynniki chemiczne, biologiczne, mechaniczne, elektryczne, również  hałas, drgania czy promieniowanie jonizujące etc.

Szeroki zakres tematyczny BHP

Zgodnie z przyjętym regulaminem dostępnym na BIP ZUS, dofinansowane mogą być następujące obszary BHP:

  • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
  • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
  • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
  • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
  • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
  • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
  • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
  • środki ochrony indywidualnej.

Każdy z powyższych obszarów został szczegółowo doprecyzowany w dokumentacji projektowej. W niektórych z nich obowiązują limity na zakup środków trwałych.

Jak naliczane jest wsparcie i w jakiej wysokości?

Dofinansowanie projektu prewencyjnego wynosi do 80%

Minimalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 zł.

CEBRIO wspiera proces pozyskiwania dotacji na poprawę warunków pracy w ramach oferty Projekty.

Posiadamy również odpowiednie zasoby do przygotowania wymaganych audytów, pomiarów oraz oceny ryzyka zawodowego.