ZUS trzeci raz sfinansuje wydatki na poprawę BHP

Od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 można przedkładać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych wnioski o dofinansowanie wydatków na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli w Twojej firmie planowane są wydatki w tym zakresie, być może to właśnie ZUS pomoże je sfinansować. Zakres tematyczny obejmuje polepszenie parametrów warunków pracy takich jak: mikroklimat, czynniki chemiczne, biologiczne, mechaniczne, elektryczne, również  hałas, drgania czy promieniowanie jonizujące etc.

Szeroki zakres tematyczny BHP

Zgodnie z przyjętym regulaminem dostępnym na BIP ZUS, dofinansowane mogą być następujące obszary BHP:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne
 • środki ochrony indywidualnej.

Każdy z powyższych obszarów został szczegółowo doprecyzowany w dokumentacji projektowej. W niektórych z nich obowiązują limity na zakup środków trwałych.

Jak naliczane jest wsparcie i w jakiej wysokości?

Dofinansowanie projektu prewencyjnego uzależnione jest od liczby pracowników w przedsiębiorstwie, za które opłacane są składki społeczne. W zależności od statusu przedsiębiorstwa przewidziano następujące procentowe i kwotowe wsparcie:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: 90% dofinansowania – maksymalnie 140 000 zł brutto
 • Małe przedsiębiorstwa: 80% dofinansowania – maksymalnie 210 000 zł brutto
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60% dofinansowania – maksymalnie 340 000 zł brutto
 • Duże przedsiębiorstwa: 20% dofinansowania – maksymalnie 500 000 zł brutto

Minimalna wartość projektu wynosi 5000 zł brutto.

CEBRIO wspiera proces pozyskiwania dotacji na poprawę warunków pracy w ramach oferty Projekty.

Posiadamy również odpowiednie zasoby do przygotowania wymaganych audytów, pomiarów oraz oceny ryzyka zawodowego.